Grudniewski Ubezpieczenia i Finanse.

Firma Grudniewski Ubezpieczenia i Finanse w branży ubezpieczeniowej działa od 2004 roku, początkowo jako przedstawiciel wiodącego krajowego ubezpieczyciela, a od 2015 roku również w branży multiagencyjnej i finansowej, reprezentując pozostałe znączące towarzystwa ubezpieczeniowe.

To solidny partner biznesowy. Wiedzą, że najważniejsze w biznesie są pozytywne relacje zbudowane na zaufaniu, uczciwości i odpowiedzialności, a podejmowane decyzje powinny bazować na doświadczeniu i zdobytej w praktyce wiedzy.

Ważny jest dla nich każdy Klient indywidualny oraz biznesowy wraz ze swoimi potrzebami.

Ich oferta obejmuje wszystkie rodzaje ubezpieczeń na życie i zdrowie, samochód, mieszkanie, gospodarstwo rolne, podróże oraz BIZNESU, w tym takie specjalistyczne formy asekuracji jak:

Ubezpieczenie Firma dla Małych i średnich Przedsiębiorców (MSP) – ubezpieczenie będzie chronić dorobek czy to w postaci lokalu, budynku, rzeczy ruchomych czy nakładów inwestycyjnych przed kradzieżami, włamaniami, zniszczeniami mechanicznymi. Ubezpieczenie firmy ma bardzo szeroki i elastyczny przedział, zakres może zawierać ubezpieczenia od pożaru lub inne, nawet nienazwane ryzyka.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika w ruchu Krajowym czy Zagranicznym (OCP) – ubezpieczenie zapewnia ochronę przewoźników przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w transporcie drogowym.

Ze szczególnym uwzględnieniem poniższych ryzyk;

Ubezpieczenie CYBER – ubezpieczenie obejmuje ochroną firmowe dane elektroniczne od szkód wyrządzonych przez wirusy komputerowe i ataki hakerskie jak również nieuczciwych pracowników. To kompleksowa ochrona ryzyka zarządzania informacją i odpowiedzialności za dane klientów, pracowników, osób trzecich. W maju 2018 roku w życie wejdzie unijne rozporządzenie „GDPR (ang. General Data Protection Regulation), celem którego jest ujednolicenie przepisów o ochronie danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Przepis ma również wzmocnić kontrolę użytkowników nad ich danymi osobowymi. Nowe przepisy obejmą wszystkie organizacje, które przetwarzają dane osób przebywających na terenie Unii.

Ubezpieczenie OC Członków Zarządu i kierownictwa Spółek (D&O) – ubezpieczenie zapewnia finansową ochronę osób kierujących firmą z tytułu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem Spółką. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również pełnomocników o ogólnym umocowaniu, prokurentów, pracowników, jeśli świadczą usługi o charakterze zbliżonym do prowadzenia spraw spółki. Ponadto z dobrodziejstwa posiadania ubezpieczenia korzystają również małżonek ubezpieczonego, cesjonariusz, a w razie śmierci ubezpieczonego – jego spadkobiercy. Ubezpieczenie D&O posiada ugruntowaną pozycję na rynkach światowych, co związane jest z zaostrzeniem podstaw odpowiedzialności prawnej członków zarządu, wysoką świadomością roszczeniową podmiotów poszkodowanych, a także ze wzrostem ingerencji państwowych organów regulacyjnych sprawujących nadzór nad działalnością gospodarczą. W Polsce ubezpieczenie D&O postrzegane jest przez pryzmat luksusu, aczkolwiek wzorem standardów europejskich coraz częściej stanowi nieodzowny element polityki korporacyjnej oraz segmentu MiŚP.

Uwzględniając powyższe, jeżeli ważne są dla Ciebie takie sprawy jak ubezpieczenie firmy, Twoje życie i zdrowie, samochód, mieszkanie, twoje gospodarstwo rolne, podróże czy biznes pozwól im skontaktować się Tobą za pośrednictwem Biura Rachunkowego Votum Legis.

Ich strategiczni Partnerzy ubezpieczeniowi:

Compensa, Lloyds, Warta, Uniqua, Generali, Ergo Hestia_MTU, Inter Risk, Link 4, Gefion, AXA oraz wszystkie pozostałe.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Paweł Grudniewski
ul. Spółdzielcza 29
27-200 Starachowice
tel.: 609-406-106