• Sporządzanie opinii oraz udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu prawa karnego w tym karnego skarbowego.

  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniach karnych, w tym karnych skarbowych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, organy celne – postępowania przygotowawcze i sądami karnymi wszystkich instancji – postępowanie sądowe (a w toku aktywne prowadzenie postępowania dowodowego).