• Doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej i sposobu opodatkowania planowanej działalności gospodarczej lub przekształcenia prowadzonej działalności w spółkę prawa handlowego.

  • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym przygotowanie umów spółek prawa handlowego, przygotowanie pozostałych dokumentów niezbędnych dla rejestracji w KRS, wypełnianie formularzy rejestrowych oraz doradztwo w trakcie postępowań o dokonanie lub zmianę wpisu w KRS.

  • Kompleksowa obsługa rejestracji pomiotów gospodarczych działających na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (Urząd Statystyczny, ZUS, Urząd Skarbowy).

  • Kompleksowa obsługa w zakresie przekształcenia spółek oraz przedsiębiorców w spółki prawa handlowego.

  • Doradztwo przy likwidacji przedsiębiorstwa, w tym analiza skutków planowanej likwidacji oraz jej kompleksowe przeprowadzenie na każdym etapie.