• Kompleksowe usługi doradcze w zakresie cen transferowych, w tym:
  • Przeprowadzanie przeglądów pod kątem cen transferowych w zakresie identyfikacji podmiotów powiązanych.
  • Profesjonalna analiza transakcji z podmiotami powiązanymi-podlegającymi obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej.
  • Merytoryczne wsparcie Klienta w tworzeniu polityki cen transferowych i zasad rozliczeń w ramach grupy.
  • Sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych.
  • Doradztwo w zakresie umów zawieranych z podmiotami powiązanymi, pod kątem cen transferowych.
  • Reprezentowanie Klienta w trakcie kontroli podatkowej lub skarbowej w zakresie cen transferowych.